โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
คณะผู้บริหาร

นางรัชดา ผูกพยนต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817072788
อีเมล์ : rongratchada@gmail.com