โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ข้อมูลติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

ㆍ ที่อยู่หน่วยงาน

ㆍ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ㆍ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)

ㆍ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mai) ที่สามารถติดต่อได้

ㆍ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

                                                                                                                                  

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7   ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-811 108
Email : subwit@hotmail.com
Facebook : โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

แผนที่โรงเรียน