โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ผลงานสถานศึกษา
ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา จนประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา จนประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565
มอบให้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,15:24   อ่าน 349 ครั้ง