โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ผลงานสถานศึกษา
รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน
รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน แก่โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,15:30   อ่าน 261 ครั้ง