โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ผลงานสถานศึกษา
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2564
จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,09:42   อ่าน 198 ครั้ง