โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวลลิตา พึ่งสำราญ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,11:24   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวน้ำทิพย์ เกิดธรรม
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,11:24   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แสดงผลงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ แแอลกอฮอล์ ปี2564
ชื่อนักเรียน : นายธณพัฒน์ สุภาพ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,04:18   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แสดงผลงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ แแอลกอฮอล์ ปี2564
ชื่อนักเรียน : นายอานนท์ นิ่มน้อย
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,04:18   อ่าน 114 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายธณพัฒน์ สุภาพ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,22:01   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายพงศภัค พีอุดม
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,22:00   อ่าน 130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายธีรภัทร บู่บาง
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,21:59   อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวัตร โพธิ์ดำกล่ำ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,21:58   อ่าน 125 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภัชชา ยาชมภู
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,21:58   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมเสริมหลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเทคนิคการใช้นวัตกรรมดาวกระจายไร้ควัน
ชื่อนักเรียน : นายอานนท์ นิ่มน้อย
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,13:26   อ่าน 139 ครั้ง