โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แสดงผลงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ แแอลกอฮอล์ ปี2564
ชื่อนักเรียน : นายธณพัฒน์ สุภาพ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,04:18   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แสดงผลงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ แแอลกอฮอล์ ปี2564
ชื่อนักเรียน : นายอานนท์ นิ่มน้อย
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,04:18   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายธณพัฒน์ สุภาพ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,22:01   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายพงศภัค พีอุดม
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,22:00   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายธีรภัทร บู่บาง
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,21:59   อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวัตร โพธิ์ดำกล่ำ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,21:58   อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสีเขียว ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภัชชา ยาชมภู
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,21:58   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมเสริมหลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเทคนิคการใช้นวัตกรรมดาวกระจายไร้ควัน
ชื่อนักเรียน : นายอานนท์ นิ่มน้อย
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,13:26   อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมเสริมหลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเทคนิคการใช้นวัตกรรมดาวกระจายไร้ควัน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมปริยัติบัณฑิต สพม.เพชรบูรณ์
ชื่อนักเรียน : นายธณพัฒน์ สุภาพ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,13:26   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนแกนนำต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจำปี 2564 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : นายอานนท์ นิ่มน้อย
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,09:22   อ่าน 51 ครั้ง