โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-811 108
ผลงานนักเรียน
ได้รับ รางวัลระดับทอง การประกวดคลิปวีดีโอ
นางสาวน้ำทิพย์ เกิดธรรม
รายละเอียดผลงาน
ได้รับ รางวัลระดับทอง การประกวดคลิปวีดีโอ ชื่อผลงาน วิธีการใช้ชีวิต ยุคใหม่ให้ปลอดภัย ในสถานการณ์ปัจจุบัน โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ "SAVE ZONE NO NEW FACE" ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรูปแบบ Online
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 481.19 KB
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,10:07   อ่าน 13 ครั้ง