โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-811 108
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,16:24  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิยะดา ใจรัก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,16:24  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,16:13  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายพงศ์พิชญ์ เฮ้าปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,16:13  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางพลับพลึง นิลเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,16:12  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา กระสายทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,16:12  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายฐานันดร ชัยประเสริฐศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,16:12  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิชากร บุตรมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,16:11  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑารัตน์ มีบุษยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,16:11  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวดี ทองวัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,16:10  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..