โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสโรชา ป๊อกยะดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,13:15  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,13:14  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,13:13  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 1/2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,13:10  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา ผูกพยนต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,03:09  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 3 กลุ่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางพลับพลึง นิลเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,03:08  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 3 กลุ่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวดี ทองวัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,03:07  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2 กลุ่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายฐานันดร ชัยประเสริฐศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,03:06  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กลุ่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายพงศ์พิชญ์ เฮ้าปาน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,03:05  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กลุ่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา ม่วงมุกข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,03:04  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..